Historie firmy

Dílnu založili v roce 1989 Aleš Hlávka a Tibor Keše. Od roku 1990 firma sídlila v objektu na Burianově náměstí 1 v Brně - Žabovřeskách a od téhož roku používá značku STUDIO ATYP, která je od roku 1994 zapsanou ochrannou známkou. V současné době firma sídlí v Kamenné čtvrti 88 v Brně.

Firma se rozhodla navázat na starobylou tradici umění vitráže a usilovat o její oživení v kontextu současné architektury (v interiérech rodinných domků nebo veřejných společenských prostorách). Až do roku 1996 měla ve své podstatě veškerá produkce firmy charakter klasicky pojaté vitráže skládané tradiční technikou do olova, případně doplněnou zapalovanou malbou na skle a podíl oprav a rekonstrukcí historických vitráží na zakázkách firmy tvořil téměř 50%. Od počátku činnosti firmy byla snaha soustředit se zejména na realizace vlastních autorských návrhů a tento, původním záměrům ne zcela odpovídající, vysoký podíl na opravách historických vitrážích nám umožnil dokonale se v praxi seznámit s řemeslem. Proto i nadále zůstávají součástí práce STUDIA ATYP rekonstrukce a opravy historických vitráží.

Po odchodu Tibora Keše z firmy v roce 1993 dílna pracuje jako rodinný podnik manželů Aleše Hlávky a Hany Daňkové. S jejím příchodem do firmy se postupně začala v nabídce firmy vedle klasické techniky vitráže prosazovat i tiffany technika a to nejen u drobných, ale rovněž i velkoplošných a prostorových vitráží. Kromě klasicky pojaté vitráže začínají v dílně Studia ATYP vznikat i dekorativní prostorové objekty, které se svou povahou blíží volné plastice. V současné době nabízíme i další techniky zpracování vitráží jako jsou například lepené skleněné podhledy nebo vitráže zhotovené technikou fussing. Obě tyto techniky odpovídají více požadavkům součsané moderní architektury.

V létech 1995 - 1998 firma smluvně zajišťovala praktické vyučování dvěma studentkám integrované střední školy Luhačovice, které svou praxi zakončily úspěšně složenou maturitní zkouškou v oboru malba na skle a vitráž.

V průběhu historie firmy se měnilo její pojetí od malé živnosti přes období s několika kmenovými zaměstnanci zpět k současnému stavu - t.j. rodinný podnik bez zaměstnanců, který se jeví jako optimální.